01

FINKO ESIR

FinkoESIRLink

FinkoESIRLink je softverski ESIR sa kojim se mogu izdavati fiskalni računi po pravilima nove e-fiskalizacije.

FinkoESIRLink verzija 1 podržava osnovni mod, odnosno tipove računa:

  • Promet
  • Predračun
  • Obuka
  • Kopija

FinkoESIRLink verzija 2 podržava napredni mod, pored modova koje podržava verzija 1, podržava još:

  • Avans

Podržava dva osnovna režima rada:

  • Ručni unos računa
  • Unos računa iz eksternego fajla

Ručni unos, je standardni unos računa.

Unosi se artikal, količina i cena.

Unos računa iz eksternog fajla omogućava integracija sa poslovnim rešenjima koja nisu i ne žele da budu deo sertifikovanih rešenja nove e-fiskalizacijje.

FinkoESIRLink omogućaca štampu računa na termalne štampače sa širinom trake od 8 cm (u budućnosti verovatno i ostale širine) kao i na laserske štampače A4 formata.

Omogućava kreiranje kopije računa.

Omogućava kreiranje računa iz predračuna.

Verzija 2 omogućava kreiranje avansnih računa i konačnih računa

Pregled računa sa detaljima žurnala

Pretraživanje računa po raznim kriterijumima

EnglishFrenchGermanItalianRussianSerbianSpanish